Metod

Den forskning som ligger till grund för verktyget är en tvärvetenskaplig modell med rötterna både i marknadsföring och journalistik. MarketWatch har inspirerats både av Aakers varumärkesansats, och en analysmodell som utvecklats av professorer vid University of Hawaii och University of Missouri-Columbia i USA.

Website Personality TestTM

Ett företag har oftast en tydlig strategi för vad man vill åstadkomma med sin webbplats eller en kampanjansajt. Det svåra är att veta i vilken grad man lyckas kommunicera enligt tänkt strategi. Genom att validera webbplatsen eller kampanjsajten ur ett kommunikativt perspektiv kan man säkerställa att man är på rätt väg.

Hur?

Den tänkta strategin är många gånger en följd av ett långt arbete med kvalitativa undersökningsmetoder som till exempel workshops, användarintervjuer eller fokusgrupper. Genom en kvalitativ undersökningsmetod får vi djupare förståelse för vilka behov webbplatsen ska fylla, vilka signaler man kommunicerar och många andra intressanta uppgifter att arbeta vidare på. Vad man dock inte kan göra med en kvalitativ undersökning är att dra slutsatser att hela webbplatsens målgrupp tycker likadant.

En personlighetstest av din webbplats säkerställer att de uppfattningar som framkommer i det kvalitativa skedet av arbetet med en ny webbplats faktiskt är generellt för hela målgruppen.

Website Personality Test ersätter inte traditionella webbplatsutvärderingar, det är ett nödvändigt steg för att man ska vara säker på att man kommunicerar med målgruppen enligt tänkt strategi.

Varför?

Det finns många anledningar till en Website Personality Test. Här är två exempel:

  • För att vara säker på att det förslag på ny webbplats eller redesign av befintlig webbplats faktiskt är vad man vill kommunicera.
  • För att stärka argumentationen internt genom att få svart på vitt att den valda designen är i fas med strategin
©MarketWatch 2009