Webbplatsundersökning

En webbplats fungerar vanligtvis både som ett forum för varumärket och en informationskälla för besökaren. Dessutom bör den också vara användarvändlig, modern och anpassad till målgruppen. Det faktum att Internet och dess webbplatser ständigt utvecklas medför också att en webbplats ständigt behöver utvärderas för att "kännas rätt".

Olika organisationer har olika behov av att undersöka sin webbplats. Vissa befinner sig i strategifasen där alla dörrar står öppna, andra har kommit en bra bit på vägen och behöver bara stämma av att webbplatsen kommunicerar enligt tänkt strategi.

Ibland har man redan gjort en stor del av webbplatsundersökningen med hjälp av workshops, fokusgrupper och intervjuer. Då återstår bara att säkerställa att resultatet är tillämpligt på hela målgruppen. MarketWatch har utvecklat ett verktyg för att ta reda på din webbplats huvudsakliga indikatorer, vilket vi gör med hjälp av en Website Personality Test.

Att använda en ögonrörelsekamera i en Eye-tracking-studie tillför ytterligare en dimension till webbplatsundersökningen.

För mer information om webbplatsundersökningar, kontakta MarketWatch på info [at] marketwatch.se

I vårt referenscase kan du också läsa mer om till vilken nytta man gör en webbplatsundersökning.

©MarketWatch 2009