Varumärkesundersökning

All kommunikation sker på mottagarens villkor. Därför är det viktigt att veta att målgruppens bild av ett varumärke kan skilja sig stort från den interna bilden av samma varumärke. I en komplett varumärkesundersökning kombinerar vi en kvalitativ studie med en kvantitativ, vilket bland annat hjälper oss att komma förbi attityder och offentlig retorik.

Med omvärldens ofriserade bild av ditt varumärke kan du investera mer effektivt i kommunikation, eftersom den ökade förståelsen för målgruppen ger dig större möjligheter att kommunicera på mottagarens villkor. 

En varumärkesundersökning syftar också till att kartlägga vilken styrka och vilken kännedom varumärket har på marknaden. Man brukar prata om tre olika nivåer av varseblivning - Medvetande (Awareness), Kännedom (Knowledge) och Acceptans (Acceptance), och beroende på var på trappan kunden befinner sig används olika ansatser. Ett sätt att se på varumärkets styrka är att se på relationen mellan känndom och acceptans och då syftar undersökningen till att kartlägga just dessa variabler. Det går att använda olika metoder för datainsamlingen, telefonintervjuer eller webbenkäter är två vanliga sätt.

Ett annat sätt att se på varumärket är att kartlägga sin egen position på en marknad. Då fokuseras studien på de centrala produkt- eller tjänsteattribut som kunden definierar som viktigast och utifrån dessa placeras kunden och ett antal (2-3 stycken) konkurrenter på en positioneringskarta. Även här används en kvantitativ ansats, men för att ta fram vilka attribut som är lämpligast att diskutera kan undersökningen föregås av en fokusgrupp.

I vårt referenscase kan du läsa mer om till vilken nytta man gör en varumärkesundersökning.

©MarketWatch 2009