Kontakt

MarketWatch
Drottningatan 57
Box 5576
114 85 Stockholm
08 506 124 00
info [at] marketwatch.se

Uppföljning  

Slutet till början

Efteråt vill du säkert veta hur det gick. I en uppföljning kan du få svar på hur väl din kommunikation fungerat. Gick budskapet fram? Hade det någon effekt? Hur många såg din reklamkampanj? Fick ditt sponsorskap den effekt du förväntat dig? Vad uppfattade och tyckte målgruppen? Uppnådde du din målsättning?

Att följa upp ordentligt hjälper dig att undvika fällor och onödiga misstag i framtiden. Genom att dra lärdomar av dina senaste insatser kan du lägga grund för nästa beslut. Vad gick bra? Vad kan du förbättra till nästa gång? Ska du repetera ytterligare eller är det dags för nästa steg?

Om du vill kan du gå ännu längre och ta reda på i vilken utsträckning kännedomen om varumärket ökat, hur köpintresset påverkats, vilket varumärke människor använder idag och om de funderar på att byta.

Än intressantare kan det dessutom bli om du kan sätta dina resultat i relation till andras kampanjer. På så vis kan du få reda på hur väl du har lyckats i förhållande till dina konkurrenter, även i förhållande till exempelvis medie- eller sponsringsinsatsen.

Genom åren har vi byggt upp en mycket omfattande referensbank som gör den sortens jämförelser möjliga. En bra uppföljning ger dig en mängd information som är värdefull för ditt fortsatta arbete. På så sätt och vis kan vi säga att uppföljningen inte är slutet på en kampanj, utan början av nästa strategifas.

Användbara verktyg

I arbetet med att ta reda på hur du lyckades och vilken effekt du har nått använder vi oss av olika typer av verktyg - till exempel effektmätningar och varumärkesundersökningar. En effektmätning talar om hur väl du har lyckats med att nå ut med din kampanj och hur målgruppen tagit emot den. Med hjälp av en varumärkesundersökning mäter vi din position på marknaden med jämna mellanrum, exempelvis vartannat år,  för att se hur dina aktiviteter påverkar målgruppens kännedom och attityd till ditt varumärke.

©MarketWatch 2009