Kontakt

MarketWatch
Sturegatan 34
Box 5576
114 85 Stockholm
08 506 124 00
info [at] marketwatch.se

Samarbetspartners

MarketWatch har ett väl etablerat nätverk av samarbetspartners i Norden.

För att ännu bättre kunna serva befintliga och nya kundföretag har MarketWatch tecknat alliansavtal med såväl fält- som analysinstitut i Norge och Danmark. Samtal med fler framtida partners förs och nätverket kommer att växa ytterligare.

Norge:
Respons Analyse AS
Norfakta Markedsanalyse AS

Danmark:
Catinet A/S

Vi upplever en tydlig ökning av efterfrågan för nordiska undersökningar och har därför vässat vårt erbjudande. I och med detta har vi inte bara förbättrat vår närvaro i Norden, utan har genom allianserna direkt tillgång till de flesta Europeiska marknaderna, säger Lars Lundberg, VD på MarketWatch.

Alliansen styrker oss, både med tanke på kapasitet og kompetanse, og vi kan gi både våre nasjonale og internasjonale kunder bedre løsninger, säger Odd Aandal, VD Respons Analyse i Oslo.

©MarketWatch 2009