Effektmätning TV-kampanj - SJ marknadskommunikation

Metod: semikvalitativ; personliga intervjuer på'stan

Bakgrund

MarketWatch och SJ har ett pågående samarbete som sträcker sig fem år tillbaka i tiden. Samarbetet avser främst uppföljningar av de kommunikationsinsatser som SJ regelbundet genomför. I dagsläget finns en gedigen referensbank baserad på olika kampanjer med olika mediamixer, budskap och kampanjmanér. 

Ur referensbanken hämtar vi värdefull information för jämförelser vid utvärderingar av nya kommunikationsinsatser. Det som SJ verkligen har lyckats med, som många andra falerar på är att tydliggöra att det är SJ som är avsändare till kommunikationen. Vad är hög observation och budskapsuppfattning om målgruppen ändå inte har fått med sig rätt avsändare?

 

Maria Ling, marknadskommunikation SJ, berättar:

"Genom vårt långsiktiga samarbete med MarketWatch har vi idag ett bra referensmaterial som ger oss god vägledning i hur vi har lyckats med våra kommunikationsinsatser. MarketWatch har en gedigen erfarenhet av undersökningar och en god förståelse för kommunikation, vilket är ovärderligt vid uppföljning av kommunikationseffekter."

©MarketWatch 2009