Scan

Koncepttest - Scan Foods

Metod: kvalitativ med semikvantitativ fördjupning; fokusgrupper och personliga intervjuer

Bakgrund

Syftet med koncepttestet var att stämma av målgruppens mottagande av det nya kommunikationskonceptet - samt om det skapade några icke önskade eller negativa associationer. Genom testet fick vi ett beslutsunderlag kring om och i såna fall vilka justeringar som behövde genomföras.

Eftersom vi hade behov av att fånga upp målgruppens spontana reaktioner och tankar kring konceptet, genomfördes fokusgrupper med målgruppen. Där hade vi möjlighet att stämma av förväntade reaktioner såväl som oväntade associationer och tankar. Då beslutet var av strategisk karaktär för Scan genomfördes även en kvantifiering av resultatet. Kvantifieringen skedde via personliga intervjuer med 150 personliga intervjuer fördelade på fem orter.

  

Martin Lundell, marknadschef på Scan Foods berättar:

"Den kommunikationsplattform som Scan under ett par år använt för sin externa kommunikation byggde på att produktvarumärkena var kommunikationsbärare för Scan. Strategin hade många år på nacken och uppfattades inte längre vara ett effektivt sätt att bygga Scans varumärke.

Reklambyrån hade lämnat ett förslag på en ny kommunikationsplattform och för att beslut skulle kunna fattas om det nya kommunikationskonceptet behövdes en oberoende undersökning som svarade på målgruppens reaktioner."

©MarketWatch 2009