Kontakt

MarketWatch
Drottningatan 57
Box 5576
114 85 Stockholm
08 506 124 00
info [at] marketwatch.se

Produktion

Sänder du rätt signaler?

Nu har du nått slutfasen. Produkten eller tjänsten är färdigutvecklad, förpackningen designad och reklamkampanjen färdig. Innan det är dags för lansering kan det vara värt att försäkra dig om att den reklamidé du bestämt dig för verkligen sänder det budskap du vill kommunicera.

Fungerar idén? Syns du på rätt ställe? Sänder du rätt signaler? Uppfattar målgruppen budskapet? Reagerar de på det du själv tycker är poängen eller på något helt annat? Förstår de vem som är avsändare? Ett förtest kan skingra många frågetecken. Du får svart på vitt hur målgruppen, de som verkligen ska reagera, reagerar.

Förutom att ge svar på sådana viktiga frågor, kan ett test i den här fasen också vara ett bra sätt att eliminera eventuell osäkerhet. Det händer ju trots allt att olika parter har skilda uppfattningar. Det kan till exempel handla om att en reklambyrå känner sig övertygad om - eller tvärtom ifrågasätter - fördelarna med en kampanj medan du som uppdragsgivare känner något annat. Det kostar att göra fel. Och den som inte har hela strategin i bakhuvudet när den möter din kommunikation kanske inte förstår budskapet lika lätt som du?

Att testa i produktionsfasen innebär helt enkelt att du förvissar dig om att din kampanj ger dig bästa möjliga resultat.

Användbara verktyg

I arbetet med att ta reda på hur produkten eller tjänsten verkligen fungerar och om vi sänder rätt signaler använder vi oss av olika verktyg - till exempel skräddarsydda förtester. Genom en förtest kan du enkelt få svar på huruvida din reklamlösning, design eller förpackning klarar att kommunicera enligt den tänkta strategin, redan innan du lagt stora pengar på media.

©MarketWatch 2009