Kontakt

MarketWatch
Ropstensslingan 11C
115 42 Stockholm
08 506 124 00
info [at] marketwatch.se

MarketWatch 

MarketWatch är ett undersökningsföretag. Sedan 1988 har vi fungerat som en strategisk partner i kommunikationsfrågor och vi vänder oss till dig som vill veta mer om de effekter som dina kommunikationsinvesteringar skapar. 

Genom kunskap om hur kommunikation fungerar och med undersökningar och analys som medel, förser MarketWatch sina kunder med beslutsunderlag och rådgivning inför marknads- och kommunikationsbeslut.

MarketWatch består av 9 medarbetare. Vi är därmed en liten och flexibel organisation med korta ställtider. Bland våra konkurrensfördelar, kan nämnas att vi har lång och gedigen kunskap om marknadskommunikation och bland våra medarbetare finns kompetens inom bland annat statistik, medieanalys, etnologi, reklameffekter, snabbrörliga konsumentvaror och Internetmarknadsföring.

MarketWatch föreläser med jämna mellanrum också om både undersökningsmetodik och marknadskommunikation. Dessa föreläsningar kan vara både interna utbildningar på företag och externa föreläsningar såsom Tendens­dagen (Sveriges Marknadsförbund), Marknadsföreningen och IIR mfl.

Kanske kan vi hjälpa även dig?

©MarketWatch 2012