Eye-tracking - ögonrörelsestudier

"Who are you going to believe, me or your own eyes?"

- Groucho Marx 

En studie med hjälp av en ögonrörelsekamera; eye-tracking, kompletterar andra undersökningar genom att dokumentera hur målgruppen faktiskt tittar - vare sig det rör sig om exempelvis en annons, webbplats, reklamfilm, affish, förpackning eller en DR-enhet. 

Ögonrörelsestudier genomförs med hjälp av en infraröd kamera som registrerar hur ögat rör sig över bilden och hur länge man fäster blicken på olika punkter. Syftet med ögonrörelsestudier är att samla statistisk data och information om användarnas faktiska beteende.

MarketWatch har utvecklat ett unikt erbjudande där vi kombinerar vår kunskap inom traditionella undersökningsformer och analys med ögonrörelsemetoden - EyeWatchTM. Med EyeWatch-metoden får man in två olika perspektiv; dels hur konsumenterna faktiskt har tittat på reklamen och vad som har fångat deras uppmärksamhet, dels en djupare förståelse varför de har uppmärksammat olika delar i den. EyeWatch fungerar utmärkt för att mäta reklamens stopping power och dess olika element som avsändare, budskap osv.

En EyeWatch studie kan vara anpassad dels för att utvärdera en webbplats, EyeWatchTM UX (User Experience), men också för bredare frågeställningar, EyeWatchTM. 

©MarketWatch 2009