Erika Tanos börjar den 1 september på MarketWatch.


Erika har kombinerat sin beteendevetenskapliga akademiska bakgrund med en specialisering inom Internetrelaterade marknadsundersökningar. Hon började 1999, bland pionjärerna, att arbeta med att öka affärsnyttan samt användbarheten hos ledande webbplatser och har genom åren också arbetat med många andra typer av verksamhetsrelaterade analyser. I verktygslådan har Erika ett brett urval av metoder, men är särskilt inriktad på att gräva djupare i informationsflödet med kvalitativa arbetssätt som etnografiska studier, fokusgrupper/djupintervjuer, användartester, målmodellering, workshops m.m.

MarketWatch har utvecklat ett unikt erbjudande där vi kombinerar vår kunskap inom traditionella undersökningsformer och analys med ögonrörelsemetoden - EyeWatchTM. Med EyeWatch-metoden får man in två olika perspektiv; dels hur konsumenterna faktiskt har tittat på reklamen och vad som har fångat deras uppmärksamhet, dels en djupare förståelse varför de har uppmärksammat olika delar i den. EyeWatch fungerar utmärkt för att mäta reklamens stopping power och dess olika element som avsändare, budskap osv. En EyeWatch studie kan vara anpassad dels för att utvärdera en webbplats, EyeWatchTM UX (User Experience), men också för bredare frågeställningar, EyeWatchTM. 

©MarketWatch 2009