Målgruppssanalys

Hur väl känner du din målgrupp egentligen? En målgruppsanalys ger dig alla fakta du behöver om din målgrupp - eller kanske om en attraktiv målgrupp du inte visste fanns. Tydligast blir bilden om du kombinerar en kvalitativ studie med en kvantitativ undersökning. Den kvalitativa delen hjälper dig att förstå målgruppens medvetna och omedvetna behov och beteenden.

Den kvantitativa delen ger svar på i vilken utsträckning svaren gäller för hela målgruppen.

Utgångspunkten för en målgruppsanalys i ett kommunikativt perspektiv är huruvida målgruppen är känd eller inte. När målgruppen är definierad och syftet med undersökningen är att lära sig mer om vilka attityder, vilka intressen, vilken engagemangsnivå etc som målgruppen har, för att kunna kommunicera mer effektivt, är det lämpligt att använda en kvalitativ metod som fokusgrupper.

Om målgruppen inte är känd behövs en bredare ansats där vi till exempel går brett i åldern 15-74 år med uppemot 1000 intervjuer och bryter därefter ned i lämpliga undergrupper och identifierar lämpliga målgrupper.

©MarketWatch 2009