Läsvärdesundersökning

En läsvärdesundersökning är ett bra verktyg när du behöver information om hur läsarna uppfattar en tidning, ett nyhetsbrev, kund- eller kanske klubbmagasin. Dels behöver du kanske veta vad de känner för innehåll och utformning, dels vilka attityder de har till tidningen som varumärke och vad den står för. Hur konsumerar läsarna tidningen? Läser de den överhuvudtaget? Vilka artiklar skapar störst läsintresse? Hur många kan tänka sig att förlänga sin prenumeration? Vilka andra tidningar läser de? Med en läsvärdesundersökning som underlag är det lätt att ta beslut om vilka förändringar som skall göras för att rusta tidningen för framtida behov.

Den typiska läsvärdesundersökningen brukar genomföras via telefon eller med hjälp av webbenkäter, i tidningens/tidskriftens målgrupp. Respondenten får svara på frågor om tidningen/tidskriftens innehåll, hur mycket man tagit del av, observation av reklamkampanjer etc.

En läsvärdesundersökning är också ett mycket bra hjälpmedel för att utvärdera ett nyhetsbrev som skickas via e-post.

©MarketWatch 2009