Kvalitativ utvärdering

När du befinner dig i ett inledande skede där strategi och medel inte är fastställda kan MarketWatch bistå med beslutsunderlag i strategifasen. Då arbetar vi med traditionella undersökningsverktyg som fokusgrupper, djupintervjuer och/eller deltagande observation av målgruppen

Vår roll i sammanhanget blir då som oberoende extern part som förser dig med svar på frågor som:

  • Vad ska vi använda vår webbplats till?
  • I vilket syfte ska vi ta fram webbplatsen?
  • Vad vill vi uppnå?
  • Vilka målsättningar ska vi ställa upp för vår webbplats? Exempelvis hur många unika besökare per månad ska vi ha? Hur stor andel av besökarna ska ladda ner ett av våra produktblad etc.
  • Hur går vi till väga för att uppnå målen?

 

Allt handlar om att ta fram företagets webbstrategi för att därefter gå vidare och utveckla företagets hemsida. Kontakta oss för mer information på info [at] marketwatch.se

©MarketWatch 2009