Kreativ konkurrentanalys

Inget företag lever i vakuum, så vad dina konkurrenter gör är minst lika viktigt som det du själv gör. Därför är det klokt att hålla uppsikt över dels sina konkurrenter, dels trender och tendenser i branschen. Genom att ge dig själv en tydlig bild över hur dina konkurrenter kommunicerar, skapar du fördelar för din egen kommunikation.

Vi kan hjälpa dig att analysera dina konkurrenters kommunikationsstrategier, investeringsvärden, kreativa uttryck, sätt att argumentera, målgrupper och/eller mediestrategier. Analysen bygger på vår modell över hur företagens kommunikationsstrategier styrs av deras målgrupper, genom målgruppernas motivation och agerande. Om du dessutom väljer att följa detta över tid, kan du se hur aktörerna förändrar och utvecklar sina strategier. Det hjälper dig att alltid kunna ligga steget före!

Konkurrentanalys ur ett kommunikativt perspektiv handlar om att kartlägga vilka marknadsaktiviteter och på vilket sätt konkurrenterna har kommunicerat under en viss given tidsperiod. Viktigast i den här ansatsen är att definiera vilken tidsperiod, vilka konkurrenter och i vilka medier studien ska genomföras. Till en konkurrentanalys kan vi även addera tex mediekostnaden och relatera denna till marknadskommunikationen.

©MarketWatch 2007