Kontakt

MarketWatch
Drottningatan 57
Box 5576
114 85 Stockholm
08 506 124 00
info [at] marketwatch.se

Kreation

Stämmer konceptet med strategin?

När strategiarbetet är klart är det dags att, utifrån den strategi du valt, utveckla idéer och koncept som hjälper dig på din väg mot målet. I den här fasen kan vi hjälpa dig att stämma av dina tankar, så att de verkligen stämmer överens med vägen du valt.

När du börjat utforma till exempel din produkt eller tjänst kan det vara smart att undersöka att du verkligen tänker rätt. Vill målgruppen ha den? Vilken smak är godast? Hur bör en förpackning se ut? Vilken logga förmedlar rätt signaler? Hur agerar målgruppen i den här miljön? Vilket reklamspår bör du välja, verkar något fungera bättre än ett annat? Här har vi möjlighet att fånga upp hur och varför en idé eller ett koncept fungerar bra eller dåligt. Bör du korrigera på något sätt innan du lanserar?

En undersökning i kreationsfasen ger dig målgruppens perspektiv på det du håller på med. Det kan vara väl använda pengar.

Användbara verktyg

I arbetet med att ta reda på hur målgruppen reagerar på själva konceptet och vilket reklamspår som verkar gå hem bäst använder vi oss av olika verktyg - till exempel namn-, logo-, design- eller koncepttester. Testerna hjälper dig att jämföra olika alternativ för att få fram den bästa lösningen eller att stämma av förståelsen och mottagandet av ett kreativt koncept.

När man utvecklar en ny webbplats behöver man också stämma av det kreativa konceptet innan man kan gå vidare i den tekniska utvecklingen. Då genomför man med fördel en Website Personality Test för att säkerställa att ditt designförslag kommunicerar enligt tänkt strategi.

©MarketWatch 2009