Koncepttest

Strategin är fastlagd och konceptet börjar ta form. Men är idén klockren? Kan vi göra konceptet ännu bättre? Finns det några justeringar vi kan göra? Koncepttest hjälper dig att jämföra olika idéer för att få fram det bästa alternativet eller att stämma av förståelsen och mottagandet av ett kreativt koncept. Så innan du investerar mer energi och pengar är det ofta en mycket god idé att stämma av konceptet i själva målgruppen.

Koncepttest ger dig svar på:

  • Målgruppens spontana reaktioner på ditt kreativa budskap
  • Möjlighet att korrigera konceptet om det inte fungerar enligt tänkt strategi
  • Målgruppens spontana tankar och idéer om ditt koncpet, vilket ger uppslag till vidareutveckling eller större förändringar

 

I vårt referenscase beskriver vi mer utförligt till vilken nytta man gör ett koncepttest.

©MarketWatch 2009