Referenstal

MarketWatch har genomfört hundratals förtester av reklamkampanjer i TV, utomhus, print och Internet. På så sätt har vi byggt upp referensdatabaser med möjlighet att bryta ner resultatet i olika branscher, B2B/B2C och huvudmedia.

Genom att använda referenstal får du inte bara svaret på hur just din kampanj presterat, du får också svaret relaterat till just din bransch och målgrupp.

Förtest av reklam

Kampanjen är färdig och både budskap och avsändare framgår tydligt. Eller? Innan du lanserar kan det vara värt att försäkra dig om att den reklamidé du bestämt dig för verkligen sänder det budskap du vill kommunicera. Är det lika lätt att förstå budskapet för den som inte har hela strategin i bakhuvudet som det är för dig? Hur tydligt är det att det är just du som kommunicerar och inte någon av dina konkurrenter? Uppfattar målgruppen det du tycker är själva poängen och på det sätt du tänkt dig - eller finns det andra sätt att reagera på?

Genom en förtest kan du enkelt få svar på om reklamlösningen klarar att kommunicera enligt den tänkta strategin, redan innan du lagt stora pengar på media. Du får svart på vitt hur målgruppen, de som verkligen ska reagera, reagerar. Det kan vara extra skönt om någon i den egna organisationen skulle ifrågasätta kampanjen. Vi förtestar monadiskt. Det innebär att en respondent endast ställs inför en kampanj, för att undvika jämförande situationer. Du kan även kombinera förtestet med en ögonrörelsestudie, där vi tar reda på vad det är i kampanjen som drar till sig betraktarnas uppmärksamhet.

Det går också att använda en semikvalitativ ansats med telefonintervjuer i målgruppen. Detta sätt är vanligt i business-to-businessundersökningar till exempel.

©MarketWatch 2009