EyeWatchstudie om bannerblindhet

Bakgrund och syfte

MarketWatch har genomfört ett flertal Eye Tracking uppdrag på olika hemsidor och upptäckt att navigationen på förstasidan har varierat beroende på utformning och placering av banner och erbjudande. MarketWatch ville få en djupare kunskap om hur utformning och placering av banner samt erbjudande påverkar besökarnas beteende på hemsidan och hur samverkan av utformning och placering påverkar totalupplevelsen på hemsidan.

Metodstudien

MarketWatch ville använda sig av samma metod EyeWatchTM UX som vi har använt för att utvärdera våra uppdragsgivares hemsidor. Vi valde ut Telecomoperatörerna då deras bransch är relativt generisk och består av fyra huvudspelare Telia, Telenor, Tele2 och 3. De flesta operatörerna har likadana erbjudanden men till olika priser, och vid mättillfället hade alla fyra operatörerna ett erbjudande på första sidan om mobilt bredband så vi valde ut det som en av uppgifterna i studien. Erbjudandet på respektive sida hade väldigt varierande utformning och placering så uppgiften lämpade sig mycket väl för att utvärdera just bannerblindhet.

Vi bestämde oss för att ha en så jämn fördelning som möjligt mellan de olika operatörerna med minst sex kunder från varje operatör som först fick gå in på sin operatörs hemsida, sedan fick de gå in på konkurrenternas hemsida efter den ordning som de hade nämnt dem inledningsvis (top of mind). Först fick de utföra en utforskande del på alla fyra operatörernas hemsida, efter det fick de utföra två uppgifter på alla fyra operatörernas hemsidor, slutligen hade vi några öppna frågor. Totalt deltog 28 personer i studien 9st Tele2 kunder, 7st Telenor kunder, 6st Telia kunder och 6st 3-kunder

Resultat

Resultaten påvisar just fenomenet bannerblindhet. Fast alla operatörer hade erbjudandet mitt på framsidan såg man inte det ju mer utformningen var som en traditionell banner. De två som stack ut och gav den positivaste upplevelsen generellt var 3 och Telenor, de hade även klart tydligare och enklare sökvägar för erbjudandet Mobilt Bredband än Tele2 och Telia.

Utformade man erbjudandet mer grafiskt eller som en tydlig knapp hittade man erbjudandet direkt. Just rullande banners eller banners med rörelse irriterade mer än stillastående erbjudanden. Sökmönstret efter erbjudandet kan enklast beskrivas som att deltagarna gick runt banner med blicken precis som man tar en omväg runt en gatuprånglare. Andra intressanta upptäckter var att layouten på hemsidan påverkar totalupplevelsen enormt mycket, även navigering är viktig men layouten verkar ha starkare inverkan på upplevelsen en funktion. Andra missar som upptäcktes var att t.ex. Telenor inte hade en klickbar text vid erbjudandet vilket försvårade för användarna när de endast hade ett litet fält att klicka på, samt när det stod köp tvekade man innan man klickade. Tele2 gav generellt ett rörigt intryck och Telia uppfattades som tydliga på första sidan, dock låg uppdragen på dessa två sidor för många klick bort.

Frukostseminarium

Den 18 och 19 november, kl 08:00, bjuder MarketWatch in till ett frukostseminarium där resultatet från studien presenteras. Anmälan sker till peter.mackhe [at] marketwatch.se

Ytterligare information

För ytterligare information om studien eller frukostseminariet, kontakta peter.mackhe [at] marketwatch.se.

 

©MarketWatch 2009