Etnografisk målgruppsanalys av webbplats 
- Cartoon Network / Turner Broadcasting

Metod: Kvalitativ, etnografisk ansats med fokus på deltagande observation och etnografiska intervjuer samt visuell dokumentation med filmkamera och insamling av teknisk data

Bakgrund

Cartoon Network är en tecknad underhållningskanal för barn. TV-kanalen sänder såväl klassiska tecknade program som nya spännande äventyr och tävlingar för barn, allt på svenska. Cartoon Network sorterar tillsammans med CNN och TCM under Turner Broadcasting System, ett företag inom Time Warner.

Turner Broadcasting bad MarketWatch att utföra en etnografisk webbplatsundersökning för Cartoon Network i Sverige - www.cartoonnetwork.se

Undersökningen syftade till att producera djuplodad holistisk kunskap om barns datavanor, spel och Internetbeteende.  

MarketWatchs kulturanalytiker genomförde därför en studie i barnens vardagliga och naturliga miljö genom att installera en dator på ett fritids.  På så sätt kunde vi studera hur barn i åldrarna 6-9 år använde sig av Cartoon Networks  webbplats . Förutom detta kunde vi också skapa oss en djupare förståelse kring barnens attityder och beteende till datorer, spel och webben.  

 

Malin Forsberg, Marketing and Communications Manager på Turner Broadcasting berättar:

"Genom den etnografiska webbplatsundersökningen fick vi svar på hur vi kan använda webben ännu mer effektivt.

Undersökningen verifierade vår kunskap om microsajter och vad som är mest populärt på Cartoon Networks  webbplats . Resultatet från undersökningen genererade också idéer om hur  webbplatsen kan utvecklas för att på bästa sätt möta användarnas behov i framtiden.

Vi fick klart för oss hur barn använder och navigerar på internet och då framförallt på Cartoon Networks webbplats . Med denna undersökning fick vi också mer kunskap om hur pojkar och flickor agerar olika när de  besöker webbplatsen - både i grupp och individuellt. Dessutom fick vi bra feedback kring hur vi i framtiden ytterligare kan förbättra vår kommunikation med barn och deras föräldrar."

 

 

©MarketWatch 2009