Etnografisk butiksundersökning - L'Oréal

Metod: kvalitativ; etnografisk metod med fokus på deltagande observation.

Bakgrund

L'Oréal  är världens största kosmetik- och hudvårdskoncern med en mängd produkter inom flera olika områden och prisklasser. L'Oréal Sveriges konsumentvarudivision har tagit fram ett nytt koncept för ett av sina make-up märken för att på ett så informativt och tilltalande sätt som möjligt att presentera produkterna för sina kunder.

De bad MarketWatch att göra en etnografisk butiksundersökning för att säkerställa det nya konceptets placering i affärslokalen samt för att få svar på hur konsumenterna tog till sig informationen i det nya konceptet. MarketWatch's etnolog genomförde därför en studie där det nya konceptet lanserades. Kundernas rörelsemönster i lokalen analyserades och kunde därigenom ge besked om vilken position av den nya displayen som var mest optimal. Vidare genomfördes deltagande observationer där etnologen fångade upp kundernas spontana reaktioner på den nya make-up exponeringen, på plats i köpsituationen.

 

Mikael Unemo, Business Development Manager på L'Oréal, berättar:

"Genom den etnografiska butiksundersökningen fick vi svar på hur vi kan använda butikslokalen på effektivaste sätt - vilka platser som lämpar sig för kommunikation och vilka som passar bättre för displayer av storsäljande produkter som inte behöver kommuniceras på samma sätt.

Vi fick också ny kunskap om vad våra kunder behöver extra hjälp med - kunskap som vi kan använda när vi tar fram text och bilder till våra produktdisplayer. Som bonus gav butiksstudien även upplysning om var vi kunde göra förbättringar i lokalen genom att till exempel ändra ljussättning, speglar och möblering, vilket gav oss en fördel gentemot våra konkurrenter i samma lokal."
 

©MarketWatch 2009