Effektmätning av sponsring och event

Begreppet sponsring innefattar en mängd olika typer av aktiviteter, med olika behov av engagemang och finansiella insatser. Gemensamt är att det handlar om affärsmässiga mål och syften (en handling utan affärsmässiga avsikter kallas välgörenhet). Liksom vid all annan marknadsföring är det nödvändigt att du följer upp och utvärderar effekterna av dina investeringar, det är ju den samlade erfarenheten som ger dig möjlighet att investera effektivare i framtida sponsringsprojekt.

Många verkar uppleva att det är svårare att mäta effekterna av sponsring än att mäta effekterna av en reklamkampanj. Det är det inte. Sponsring kan faktiskt mätas på flera olika sätt, vilket är en fördel eftersom det ger breda perspektiv och stor möjlighet till objektivitet.

Om du vill veta mer om hur man följer upp sina sponsrings- och eventinvesteringar går det bra att kontakta info [at] marketwatch.se

©MarketWatch 2009