Referenstal

MarketWatch har genomfört hundratals effektmätningar av reklamkampanjer i TV, utomhus, print och Internet. På så sätt har vi byggt upp referensdatabaser med möjlighet att bryta ner resultatet i olika branscher, B2B/B2C och huvudmedia.

Genom att använda referenstal får du inte bara svaret på hur just din kampanj har presterat, du får också svaret relaterat till just din bransch och målgrupp.

När det gäller uppföljning av direktreklam har MarketWatch tillsammans med Posten byggt upp en stor referensdatabas som följer adresserad och oadresserad direktreklam både mot konsument och producent. Läs mer.

Effektmätning av reklam

När kampanjperioden är avslutad kan en effektmätning tala om hur väl du har lyckats nå ut med ditt budskap och hur målgruppen tagit emot kampanjen. Alldeles oavsett om du till exempel har sålt över eller under förväntan, är det viktigt att ta reda på reklamens förmåga att kommunicera med målgruppen. Hur stor andel av målgruppen såg reklamen? Vilka reaktioner utlöste den? Vilken förmåga hade den att skapa köpintresse?

En uppföljning av en kampanj kan också ses som det första steget i nästa! Bör du repetera kampanjen för att nå ytterligare räckvidd eller är det dags att gå vidare i kommunikationsprocessen? Vi arbetar med öppna frågor, vilket ger oss möjlighet att fånga upp associationer och funderingar i respondentens egna svar. Med hjälpt erinran säkerställer vi att vi och respondenten talar om samma sak. Det gör det möjligt för oss att gå på djupet med till exempel för oss oväntade eller negativa associationer och reaktioner.

Kampanjer som gått i bredare media kan med fördel mätas via personliga intervjuer på'stan. MarketWatch har möjlighet att genomföra undersökningen på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Tack vare den personliga intervjun har vi möjlighet att ha en vad vi kallar "semikvalitativ" undersökningsansats. Grunden är kvantitativ men vi har möjlighet att ställa öppna frågor där målgruppen får motivera sitt svar med sina egna ord. Effektmätningen görs dels för att se om kampanjen fungerar enligt strategin dels som det första steget inför nästa kampanj. Detta då effektmätningen ger dig svar på om kampanjen bör repeteras för att öka räckvidden eller om är det dags för nästa steg i kommunikationsprocessen.

Genom de tusentals effektmätningar vi har genomfört under åren har vi skapat en referensdatabas med möjlighet att bryta ner resultaten och relatera dem till både kampanjens huvudmedia, målgrupp samt branschtillhörighet.

För att få mer information om effektmätningar, kontakta info [at] marketwatch.se

©MarketWatch 2009