Eye-tracking

En dimension av DigitalEthnography i en webbplatsundersökning är Eye-tracking. Den genomförs med en ögonrörelsekamera som med hjälp av en infraröd stråle inställd på personens pupill registrerar hur ögat rör sig över bilden och hur länge man fäster blicken på olika punkter. Syftet med ögonrörelsestudien är att samla statistisk data och information om användarens beteende. Dimensionen Eye-tracking är ett komplement till de kvalitativa data som den etnografiska ansatsen genererar.

DigitalEthnography

DigitalEthnography använder sig av teknikbaserade och digitala medier för att analysera människors interaktion med varumärken och produkter. Den andra delen av DigitalEthnography syftar till att applicera den etnografiska metoden och förhållningssättet på webben som en ny kulturell och kommunikativ plattform.

Videoanalys:

Etnografen filmar informanten för att fånga upp i detalj hur produkter, tjänster och varumärken passar i deras vardag. Miljöer, influenser och beslutsbeteenden är även annat som fångas upp med de etnografiska videoanalyserna.

Filmerna skapar en intimitet som genererar i nya upptäckter, frågor och aspekter som tidigare inte ansetts vara relevant eller tillräckligt viktiga att ställa. Videodokumentationen kompletteras med etnografiska intervjuer, vilket antigen sker under själva situationen eller som en retroperspektiv handling. Det retroperspektiva ansatsen innebär att filmen visas för informanterna och de får då kommentera det egna beteendet, på så sätt får de reflektera över det egna beteendet och återberätta det.

Webbplatsundersökningar:

Precis som alla kulturer har användarkulturer på webben sina egna artefakter, rum, platser, roller, hierarkier, ritualer, övertygelser samt symboler och språk. Med teknikens utveckling har metoden även funnit sin plats den virtuella världen för att kartlägga samt tolka människor som kulturvarelser.

Vi spenderar allt mer tid framför datorer och webben. Spelsajter, livsstilsnätverk, communities och nya typer av tjänster på nätet utvecklas i en allt snabbare takt. Webben möjliggör; nya sociala nätverk, nytt umgänge, konsumtion, informationsökning och att befästa identitet.

Genom att förstå hur målgrupper förhåller sig till webben kan man erbjuda dem en bättre webbupplevelse. Webbplatsundersökningar med en etnografisk ansats genererar kunskap som inte endast undersöker informantens interaktion till en sajt och identifierar hinder och trösklar utan även ger kunskap om konkurrerande sajter, attityder till webben samt omgivningens reaktion och attityder.

©MarketWatch 2009