1 MarketWatch tar fram marknadsundersökningar och ger rådgivning inom alla delar av kommunikationsprocessen. Oavsett vilken fas ditt företag befinner sig i har vi verktyg och kunskap för att agera bollplank. På så sätt kan vi hjälpa dig att få fram kvalitativa marknadsundersökningar.

Strategi

För ökad förståelse om vilka vägval du har

Läs mer -

Kreation

Stäm av den kreativa idén på ett tidigt stadium

Läs mer -

Produktion

Är det tydligt för målgruppen vad du vill?

Läs mer -

Uppföljning

Lär inför kommande kampanjer genom att följa upp ...

Läs mer -

Effektmätning TV-kampanj

Case ImgMarketWatch och SJ har ett pågående samarbete som sträcker sig fem år tillbaka i tiden. Samarbetet avser främst uppföljningar av de kommunikationsinsatser som SJ regelbundet genomför. I dagsläget finns en gedigen referensbank baserad på olika kampanjer med olika mediamixer, budskap och kampanjmanér.

In English

 RapporterMarketWatch Scandinavia is a market research and business information consultancy. We provide a seamless range of research solutions for management, marketing and business information professionals.

Our commissions range from small ad hoc business information enquiries to large continuous market research surveys.

More 

©MarketWatch 2009